Muzyczny sklep gitarowy Poznań Zamów przez telefon 61 624 20 80
·   Zarejestruj się   ·    Zaloguj się   ·    Pomoc   ·
Koszyk  W koszyku: 0 szt. za kwotę: 0 zł
»  Zobacz koszyk    
GitaryBasyNiezbędnikPrezentyAkcesoriaWydawnictwaBum Bum RurkiPrzenośneNagłośnienieKlawiszeStatywyDla dzieciDla leworęcznychGadżetyStudio
Szukaj w sklepie: 
   
   Wyszukiwanie szczegółowe
  Jesteœś tutaj: GitaraiBas.pl
Kategorie produktów
Producenci
Artykuły
· Test gitar klasycznych do nauki gry (dla początkujących)
· Polecamy: Gitara elektroakustyczna barytonowa Alvarez ABT60E
· Wszystko co chcesz wiedzieć o Bum Bum Rurkach ...
· Nagłośnienie przenośne - test dwóch rozwiązań
· Proste plecy - kilka wskazówek dla grających na gitarze
· Jak wspierać dziecko w nauce gry na instrumencie
· Gitara dla najmłodszych - na dobry początek
· Niezbędnik gitarzysty - wszystko czego potrzebuje Twoja gitara
· Gitara z marketu, kup...i co dalej?
· Pielęgnacja gitary czyli jak zadbać o czystość instrumentu
· Nie czekaj aż pęknie Ci struna!
· Dzień Darmowej Dostawy 2013 w GitaraiBas.pl
· Targi muzyczne Music Lab w Poznaniu
· Nastrój ma znaczenie!
· Koszty wysyłki - obniżamy o 50%
Partnerzy

Opinie o sklepie muzycznym Gitaraibas.pl
Komentarze o nas w serwisie Allegro
Studium muzyczne nauka gry na gitarze Poznań
Regulamin sklepu Gitaraibas.pl

§1 DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą GitaraiBas.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.gitaraibas.pl; kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@gitaraibas.pl.
2. Klient – oznacza każdą posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jest konsumentem.
3. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, Joanna Jaskólska oraz Katarzyna Bielawska prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej: Arwena Spółka Cywilna Joanna Jaskólska, Katarzyna Bielawska, z siedzibą w Poznaniu, os. Zwycięstwa 2/88, posiadającą NIP: 972-11-53-508 oraz REGON: 300533951.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.
2. W celu zarejestrowania Konta Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej dostępny na stronach internetowych Sklepu formularz rejestracyjny, co oznacza podanie pełnych i prawdziwych danych.

§3 OFERTA

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia. Również inne informacje wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jak lista produktów, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla Sprzedawcy zgodnie z ich treścią od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu nie świadczy bezpośrednio o jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tego tytułu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
2. Złożenie zamówienia każdorazowo oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie lub potwierdzenie przez Klienta informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności:
a. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;
b. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;
c. dane dotyczące zamawianego produktu;
d. pozostałe dane np. niezbędne dla wystawienia faktury VAT – jeżeli dotyczy.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.
2. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminach oznaczonych w dniach roboczych zgodnie z Czasem Realizacji Zamówienia.
3. Jednoczesne zamówienie więcej niż jednego towaru zostanie zrealizowane jednorazowo po skompletowaniu całości, a zatem z upływem najdłuższego czasu realizacji spośród zamówionych produktów.
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.
5. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a. nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,
b. zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
7. Za zamówienie Klient dokonuje zapłaty w postaci:
a. płatności przy odbiorze (przesyłka za pobraniem; odbiór osobisty w Sklepie);
b. przelewu na konto Sklepu w MBANK nr konta 72 1140 2004 0000 3302 4649 4350, (przedpłata);
c. przelewu on-line – forma płatności elektronicznej lub kartą płatniczą obsługiwana przez firmę PayU S.A.;
d. rat w systemie e-Raty Santander Consumer Bank – usługa za pośrednictwem firmy Santander Consumer Bank SA.
8. Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z Kosztami Dostawy uwidocznionymi każdorazowo w trakcie procesu składania zamówienia. Ostateczny koszt dostawy jest każdorazowo znany Klientowi przed potwierdzeniem zamówienia.
9. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.
10. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową jednakże istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, GWARANCJA i REKLAMACJA

1. Klient zobowiązany jest do wnikliwej kontroli stanu produktu i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń przy odbiorze, o ile nieprawidłowości były możliwe do wykrycia.
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Jeżeli produkt posiada gwarancję producenta, a po jego otrzymaniu Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych przez producenta serwisach.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
5. W przypadku zgłoszenia roszczeń bezpośrednio w stosunku do Sprzedawcy Klient powinien odesłać objęty zgłoszeniem produkt na adres Sprzedawcy, os. Zwycięstwa 2/88, 61-643 Poznań, wraz z dokumentem zakupu, informacją o zgłoszeniu reklamacyjnym oraz wskazaniem jakich roszczeń domaga się od Sprzedawcy.
6. Sprzedawca rozpoznaje zgłoszenia reklamacyjne w terminie do czternastu dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
7. W okresie dziesięciu dni od wydania Klientowi będącemu konsumentem zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. W razie odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu należytego wykonania zawartej umowy, w tym na etapie postępowania reklamacyjnego oraz ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
3. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w całości lub części z zachowaniem stosownych wymogów prawa.
4. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
5. Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystywania danych Klienta określa Polityka Prywatności.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 9 WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej, która obsługuje język JavaScript, akceptuje pliki cookies i jest regularnie aktualizowana.
2. Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Tematy powiązane

» Polityka prywatności

» Informacja o cookies

» Kontakt

Kontynuuj
Newsletter GitaraiBas.pl
Email :
Imię :
Akceptuję politykę prywatności
Kontakt  więcej
GG:      Rafał
GG:      Krzysztof
tel.:     61 624 20 80
tel.:     512 020 305
email:  sklep@gitaraibas.pl
Bestsellery  więcej
01. Stim G-07 wieszak do gitary ścienny, płaski
02. Emuz pałki do dzwonków, komplet
03. Stim G-06 wieszak do gitary ścienny, na wkręt
04. Dunlop BL 100 Blackline Original kostka gitarowa 1.00 mm z unikatowym malowidłem
05. T.Burton T-300B tuner chromatyczny
06. Gitara pierwsza klasa Stachak
07. On-Stage Stands XCG-4 uniwersalny statyw gitarowy
08. Bum Bum Rurki zestaw diatoniczny - 8 rur - 8 dźwięków
09. Żadnych tajemnic - szkoła gry na gitarze
10. ErgoPlay Professional podgitarnik do gitar klasycznych
Promocje  więcej
Jay Turser JT-300 BK gitara elektryczna, kolor czarny
Cena: 519 zł  479 zł
Opis   Do koszyka
Complete Electric Bass Method
Cena: 119 zł  100 zł
Opis   Do koszyka
ErgoPlay Professional podgitarnik do gitar klasycznych
Cena: 105 zł  95 zł
Opis   Do koszyka
Ampeg BA 115 wzmacniacz basowy typu combo
Cena: 1629 zł  1399 zł
Opis   Do koszyka
Washburn T 14 NS gitara basowa
Cena: 950 zł  879 zł
Opis   Do koszyka
Recenzje klientów  więcej
Żadnych tajemnic - szkoła gry na gitarze
Obszerna pozycja. Dobrze wydana - zarówno jeśli chodzi o jak ..
4 z 5 gwiazdek!
Nowośœci w ofercie  więcej
Hohner HC-03 gitara klasyczna 3/4
Cena: 350 zł
Opis   Do koszyka
Cordoba Protege C-1 gitara klasyczna 3/4 w komplecie z pokrowcem
Cena: 690 zł
Opis   Do koszyka
Hohner HC-06 gitara klasyczna 4/4
Cena: 390 zł
Opis   Do koszyka
Cordoba Protege C-1 gitara klasyczna 4/4 w komplecie z pokrowcem
Cena: 690 zł
Opis   Do koszyka
Oscar Schmidt OA CE FTBL gitara elektro-akustyczna
Cena: 600 zł
Opis   Do koszyka
Nasz serwis używa cookies (ciasteczek). Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies.